Geestelijke onderwerpen

Welkom

op de site van Mart Prins

Bijbelstudies

over belangrijke bijbelse onderwerpen

  1. De Christelijke Doop
  2. Israel en de Gemeente
  3. Israel
  4. Schaduwbeeld en werkelijkheid

[javascript protected email address]

In jan. publiceerde Chr. voor Israël 12 stellingen over de plaats van Israël in Gods heilsplan. Ik heb daar een kort commentaar op gegeven, omdat volgens mij de bijbel daar duidelijk anders over schrijft. Ook op mijn website is daar indertijd al uitleg over gegeven.

Onder mensen die Israël nog steeds als Gods volk zien, gaf dat wel enige moeilijkheden. Hun natuurlijke O.T. uitleg correspondeerde niet altijd met de geestelijke N.T. beschrijvingen.. Het natuurlijke onbekeerde Israël krijgt steeds meer aandacht. Weer in het natuurlijke land terug gekeerd, wonderen in oorlogen en aardse voorspoed, O.T uitleg van de bijbel.

Paulus zegt na zijn bekering: ik beschouw dit alles als vuilnis. Nadat hij Jezus had leren kennen was hij dood voor de wereld, en de wereld dood voor hem. De Joodse natie krijgt veel aandacht als ‘volk van God’, hoewel ze Jezus (nog) niet erkennen. Een klein beetje zuurdeeg maakt op de duur het hele deeg zuur. Het neigt naar afgoderij. Kan een duidelijke bijbelse uitleg deze dwaalleer nog stoppen?

 

 

↑ Terug naar boven